საგადასახადო კონსულტაცია და სამართლებრვი მომსახურება

თბილისის აუდიტორთა გუნდის სპეციალისტებს აქვთ პროფესიონალური გამოცდილება საგადასახადო და სამართლებრივი მიმართულებით. იურისტებისა და საგადასახადო კონსულტანტების დარგობრივი ცოდნა

ჩვენი კომპანია გთავაზოთ სამართლებრივ მომსახურებას და საგადასახადო კონსულტაციას.

ჩვენი მიზანია – კომპეტენტური სამართლებრივი და საგადასახადო კონსულტაცია, რომელიც დაგეხმარებათ მიიღოთ სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილებები. რთულ ბიზნეს პროცესებში ჩვენ ვაერთიანებთ სამართლის და ფინანსური კონსულტანტების გამოცდილებას.

 

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ საგადასახადო მომსახურების ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

Request a call back?

Please fill out the form and press the submit button.
We will get back to you with 1-2 business days.